Official Test Center

Trung tâm thi HCM

 Tại Hồ Chí Minh, trung tâm thi PTE Academic được đặt tại:
Địa chỉ: Tầng 3, Duc Anh Office, 420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5., Q.3
Điện thoại: 09630 49860
Email: pteadminhcm@ducanh.edu.vn
Website:         http://pteacademic.ducanh.edu.vn/
    

Một số hình ảnh trung tâm thi:Bàn admin


Phòng chờ 


Cabin thi của thí sinh


Chi tiết 1 cabin thi

trung tâm thi tại Hồ Chí Minh
Bản đồ đến trung tâm thi
Hỗ trợ trực tuyến
Thi PTE Academic
pearsontest
Tư vấn du học
lucyhn8899
Ngoại ngữ
daeng.counselor
Dịch thuật
dichthuat.hcm
Hợp tác
da.oassistant
0963 049 860